flcz flsk

Nerezové vlnovcové rúrky

V našom eshope ponúkame vlnovcové nerezové rúrky a ďalšie komponenty pre inštaláciu vody, plynov, glykolu atď.

Vlnovcové nerezové rúrky
Oblasť použitia je veľmi široká, zahŕňa napríklad aj výrobu výmenníkov tepla, chemický aj potravinársky priemysel atď.
Vďaka spojeniu výroby a priameho predaja sú naše rúry cenovo konkurencieschopné aj s menej kvalitnými nežíhanými rúrkami.
Pre veľkoodberateľov ponúkame ďalej zľavy podľa fakturačnej histórie až 25%.


Naše rúrky s označením TF sú ako zrejme jediné rúrky na našom trhu žíhané pri teplote 1050-1100 ℃

čo rapídne zvyšuje kvalitu rúrok a tým aj prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť.
Pri žíhaní dochádza k uvoľneniu pnutia materiálu po zvarení rúrky a po jej lisovaní.
Žíhaním sa docieli molekulárna medzikryštalická rovnováha materiálu a odstráni nečistoty a oleje z výroby, naše rúrky sú vhodným variantom pre potravinárske inštalácie, nežíhané sa v niektorých krajinách nesmú používať pre potravinárstvo.
Žíhanie zlepšuje mechanické vlastnosti, ako je tvrdosť, ťahová pevnosť a únavová odolnosť.
Nežíhané rúrky je možné rozoznať podľa viditeľného zvaru a matnejšieho lesku rúrky, tiež podľa mastnoty a drobných nečistôt.

Rúrky dodávame v dvoch druhoch podľa použitého materiálu AISI 316L ČSN 17349 alebo AISI 304 ČSN 17240
Nerezové vlnovcové rúrky 316L sú vyrobené z ocele 316L, čo je nízkouhlíková verzia ocele 316. Tento materiál je vysoko nehrdzavejúci a odolný voči širokému spektru chemikálií, vrátane chloridov a kyselín.
Korózna odolnosť: Vďaka prítomnosti molybdénu v oceli 316L majú tieto rúrky ešte vyššiu odolnosť voči korozívnym účinkom ako bežné nerezové ocele.
Sú preto vhodné pre aplikácie v agresívnom prostredí, ako je napríklad chemický priemysel alebo prostredie s vysokým obsahom chloridov.
Teplotná odolnosť: Nerezové vlnovcové rúrky 316L majú dobré teplotné vlastnosti a sú odolné voči vysokým teplotám. Tento materiál je možné použiť na prepravu horúcich tekutín a plynu.
Hygienické vlastnosti: Oceľ 316L má vynikajúce hygienické vlastnosti, čo je dôležité v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú hygienu, napríklad vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle.
Použitie: Nerezové vlnovcové rúrky 316L sa využívajú v širokej škále aplikácií, vrátane chemického priemyslu, petrochémie, farmácie, potravinárstva, vodohospodárstva a ďalších.
Sú vhodné na prepravu rôznych tekutín, plynov a chemikálií v prostrediach s vysokými nárokmi na odolnosť proti korózii.

Nerezové vlnovcové rúrky 304 sú rúrky vyrobené z austenitickej nerezovej ocele 304. Tu je niekoľko informácií o týchto rúrkach:
Materiál: Nerezové vlnovcové rúrky 304 sú vyrobené z ocele 304, ktorá je najčastejšie používanou nerezovou oceľou.
Tento materiál je odolný voči koróziám, ľahko sa spracováva a má dobrú zvariteľnosť.
Korózna odolnosť: Nerezová oceľ 304 má vysokú koróznu odolnosť voči väčšine bežných korozívnych prostredí.
Je odolná proti oxidácii a koróznym účinkom vody, atmosférickým podmienkam a mnohým chemikáliám.
Avšak, vo vysoko korozívnych prostrediach alebo prostrediach obsahujúcich chloridy, by sa mali použiť špeciálne typy nerezovej ocele, ako je napríklad 316L.
Teplotná odolnosť: Nerezové vlnovcové rúry 304 majú dobré teplotné vlastnosti a sú odolné voči stredne vysokým teplotám.
Môžu byť použité na prepravu horúcich tekutín a plynu v bežných teplotných rozmedziach.
Použitie: Nerezové vlnovcové rúrky 304 majú široké spektrum použitia.
Sú vhodné pre potrubie a prepravu tekutín, plynu a chemikálií v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane potravinárstva, farmácie, chemického priemyslu, petrochémie, vodohospodárstva a ďalších. Sú tiež využívané v rôznych aplikáciách v stavebníctve, klimatizácii a vetraní, elektrotechnike a ďalších odvetviach.
Nerezové vlnovcové rúrky 304 sú všeobecne považované za všestranný materiál vďaka svojej koróznej odolnosti, ľahkej spracovateľnosti a širokému spektru aplikácií.