flcz flsk

ISO Antibakteriální gel na ruce 500ml

Hodnotil 1 uživatel
Hodnocení
Ohodnoťte tento produkt
Průměr: (x)
 (x)
Pro ochranu a dezinfekci rukou je antibakteriální gel na ruce, který ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách.
Katalogové číslo: 1426
Dostupnost: skladem
Cena za dopravu od: 58 Kč
Velikost:
45Kč
37,19 Kč bez DPH
Přidat do košíku
  • Podrobný popis
  • Hodnocení
  • Video
  • Související produkty

Pro ochranu a dezinfekci rukou je vhodný antibakteriální gel na ruce, který ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách.

Je ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet ve veřejných prostorách nebo před jídlem.

Specifikace:

Forma: čirý gel
Objem: 500 ml

Gel účinně snižuje riziko infekce viry koronaviry.

Příprava a použití

Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché.

Bezpečnostní varování

VAROVÁNÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Máte dotaz?