flcz flsk

Nerezové vlnovcové trubky

V našem eshopu nabízíme vlnovcové nerezové trubky a další komponenty pro instalace vody, plynů, glykolu atd.

Vlnovcové nerezové trubky

Oblast použití je velmi široká, zahrnuje například i výrobu výměníků tepla, chemický i potravinářský průmysl atd.
Díky spojení výroby a přímého prodeje jsou naše trubky cenově konkurenceschopné i s méně kvalitními nežíhanými trubkami.
Pro velkoodběratele nabízíme dále slevy podle fakturační historie až 25%.


Naše trubky s označením TF jsou jako zřejmě jediné trubky na našem trhu žíhané při teplotě 1050-1100 ℃

což rapidně zvyšuje kvalitu trubek a tím také provozní spolehlivost a životnost.
Pří žíhání dochází k uvolnění pnutí materiálu po svaření trubky a po jejím lisování.
Žíháním se docílí molekulární mezikrystalická rovnováha materiálu a odstraní nečistoty a oleje z výroby, naše trubky jsou vhodnou variantou pro potravinářské instalace, nežíhané se v některých zemích nesmí používat pro potravinářství.
Žíhání zlepšuje mechanické vlastnosti, jako je tvrdost, tahová pevnost a únavová odolnost.
Nežíhané trubky lze rozeznat podle viditelného svaru a matnějšího lesku trubky, také podle mastnoty a drobných nečistot.

Trubky dodáváme ve dvou druzích podle použitého materiálu AISI 316L ČSN 17349 nebo AISI 304 ČSN 17240

Nerezové vlnovcové trubky 316L jsou vyrobeny z oceli 316L, což je nízkouhlíková verze oceli 316. Tento materiál je vysoce korozivzdorný a odolný vůči širokému spektru chemikálií, včetně chloridů a kyselin.
Korozní odolnost: Díky přítomnosti molybdenu v oceli 316L mají tyto trubky ještě vyšší odolnost vůči korozivním účinkům než běžné nerezové oceli.
Jsou proto vhodné pro aplikace v agresivním prostředí, jako je například chemický průmysl nebo prostředí s vysokým obsahem chloridů.
Teplotní odolnost: Nerezové vlnovcové trubky 316L mají dobré teplotní vlastnosti a jsou odolné vůči vysokým teplotám. Tento materiál lze použít pro přepravu horkých tekutin a plynu.
Hygienické vlastnosti: Ocel 316L má vynikající hygienické vlastnosti, což je důležité v aplikacích, které vyžadují vysokou hygienu, například ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
Použití: Nerezové vlnovcové trubky 316L se využívají v široké škále aplikací, včetně chemického průmyslu, petrochemie, farmacie, potravinářství, vodohospodářství a dalších.
Jsou vhodné pro přepravu různých tekutin, plynů a chemikálií v prostředích s vysokými nároky na odolnost proti korozi.

Nerezové vlnovcové trubky 304 jsou trubky vyrobené z austenitické nerezové oceli 304. Zde je několik informací o těchto trubkách:
Materiál: Nerezové vlnovcové trubky 304 jsou vyrobeny z oceli 304, která je nejčastěji používanou nerezovou ocelí.
Tento materiál je odolný vůči korozím, snadno se zpracovává a má dobrou svařitelnost.
Korozní odolnost: Nerezová ocel 304 má vysokou korozní odolnost vůči většině běžných korozivních prostředí.
Je odolná proti oxidaci a korozním účinkům vody, atmosférickým podmínkám a mnoha chemikáliím.
Nicméně, ve vysoce korozivních prostředích nebo prostředích obsahujících chloridy, by se měly použít speciální typy nerezové oceli, jako je například 316L.
Teplotní odolnost: Nerezové vlnovcové trubky 304 mají dobré teplotní vlastnosti a jsou odolné vůči středně vysokým teplotám.
Mohou být použity pro přepravu horkých tekutin a plynu v běžných teplotních rozmezích.
Použití: Nerezové vlnovcové trubky 304 mají široké spektrum použití.
Jsou vhodné pro potrubí a přepravu tekutin, plynu a chemikálií v různých průmyslových odvětvích, včetně potravinářství, farmacie, chemického průmyslu, petrochemie, vodohospodářství a dalších. Jsou také využívány v různých aplikacích ve stavebnictví, klimatizaci a větrání, elektrotechnice a dalších odvětvích.
Nerezové vlnovcové trubky 304 jsou obecně považovány za všestranný materiál díky své korozní odolnosti, snadné zpracovatelnosti a širokému spektru aplikací.